Էկոլոգիա. նախագիծ

1.Ինչու են պետք էկոլոգիական գիտելիքները, ինչու առաջացավ <<Էկոլոգիա>> գիտությունը:

Էկոլոգիական գիտելիքները պետք են բոլորին, դրանք օգնում են մեզ հասկանալ ինչպես հնարավորինս քիչ աղտոտել բնությունը: Եթե մենք չունենաինք էկոլոգիական գիտելիքներ մենք չէինք իմանա թե ինչպես է պետք ճիշտ օգտագործել բնությունը և նրա ռեսուրսները, որպեսզի ժամանակի ընթացքում երկրագունդը չզրկվի իր օգտակար հանածոնրից: Էկոլոգիա գիտոթյունը առաջացավ որովեհտև պետք է լիներ մի գիտություն, որ կանոնակարգեր մարդկանց կողմից բնության շահագործումը:


2.Ինչպիսի միջավայրում է ապրում մարդը, և ինչպես եմ միմյանց վրա ազդում մարւդը և շրջակա միջավայրը: Մարդկությունը զրագացման ճանապարհին, բնության մարդկության զարգացման վրա:
Մարդու զարգացումը անմիջական կապված է միջավայրի աղտոտվածության հետ, որովհետև ինչքան զարգանում է մարդը, այնքան աճում են նրա պահանջմունքները և մեծանում է շրջակայքի վրա ներգործումը:Մարդու մեկ անմտածված քայլը հաճախ կարող է հանգեցնել բնության աղետներին,իսկ մարդկության անփույտ վերաբերմունքը կարող է հանգեցնել Երկիր մոլորակի դանդաղ,բայց սարսապելի ոչնչացմանը: Մարդը ապրում է էկոլոգիապես ոչ մաքուր միջավայրում, որի պատճառը հենց մարդն է:

3.     Ինչպես կառավարել մարդու միջամտությունը բնության վրա:
Որպեսզի հնարավորինս քչանա մարդու միջամտությունը բնության վրա անհրաժեշտ է պետական մոտեցում և իհարկե բարեխղճություն բոլոր քաղաքացիների մեջ: Խնդիրը լուրջ է և նրա լուծումը պետք է լինի պետական մակարդկի: Պետք է սահմանել օրենքներ բնության պահպանության համար, իսկ դրանք խաղտողների համար տուգանքներ: Պետք է արքելել բնության աղտոտում, մեծ քանակությամբ ծառահատումները, բնության բարրիքների անխնա շահագործումը, կենդանական տեսակների որսը: Իհարկե ոչ մի օրենք չի կարող վիճակը փրկել եթե յուրաքանչյուր մարդ չգիտակցի, որ վնաս է պատճառում երկրագնդին և տարիներ անց կարող է բախվել մեծ էկոլոգիական խնդիրների:
4.      Ինչ է սպասվում մեզ ապագայում

Կարծում եմ ապագայում մարդիկ կստեղծեն այնպիսի պայմանններ, որում հնարավորինս քիչ կլինի բնության շահագործումը:Քանի որ ինչ արեցիր բւմեռանգի պես ետ է գալու քեզ, բնություննել է այդպիսի,ինչպես նրա հետ վարվեն այդպեսել կարձագանքի այն :